Meningokok
​​​​​​​Menenjiti​​​​​​​
Image for Representation Purpose Only
Menenjiti tanıyalım

Menenjite ne sebep olur?

Bakteri, virüs, mantar gibi etkenler ve bazı hastalıklar menenjite sebep olabilir.2-5,7

Menenjite neden olabilen farklı virüs ve bakteriler:7,8​​​​​​​

Bakteri
Meningokok
Pnömokok
B Grubu Streptokok
Escherichia koli
Haemophilus İnfluenza tip b
Virüs
Enterovirüsler
Herpes Simpleks
Meningokok Menenjiti Nedir?

Meningokok menenjiti, Neisseria meningitidis'in neden olduğu bakteriyel menenjit hastalığıdır ve büyük salgınlara neden olabilir.2,6 Meningokok menenjiti hastalığına çoğunlukla bakterinin 5 serogrubu neden olur: A, C, W, Y ve B.2,9 Hızlı seyreden ve 24-48 saat içinde ölüme neden olabilen son derece ciddi bir hastalıktır. Tedavi edilmezse vakaların %50'si ölümle sonuçlanabilir. Hayatta kalanların yaklaşık %10-20'sinde zeka geriliği, işitme kaybı ve diğer sakatlıklar oluşabilir.2,7,10,11

Meningokok menenjiti ülkemizde en fazla 1 yaş altında görünür ve bir yaş altındaki vakaların %95'i ilk altı ayda görülür7,12,30 Menenjiti menedebilmek için en iyi yöntem aşılamadır.2 Daha fazla bilgi için doktorunuza başvurabilir ve menenjiti menedebilirsiniz.

Bebeğiniz risk altında mı? 

Meningokokal menenjiti için birçok risk faktörü bulunmaktadır:  Yetersiz beslenme, kalabalık ev, HIV enfeksiyonu, aşılanmamış olma, iç mekan hava kirliliği, orak hücre anemisi ve bebeklerde immün yetersizlik7,13

Meningokok Menenjitinin belirti ve semptomları nelerdir?

Bebekler çok çabuk hastalandığı için tüm erken belirti ve semptomlarının farkında olunmalı ve kontrol edilmelidir.2,14

Belirtiler birçok yaygın hastalıkla karıştırılabilir16 ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir.18,19

Bebeğinizi korumaya nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Meningokok menenjiti öngörülemeyen bir hastalık olsa da aşı ile önlenebilir.2,6 Meningokok menenjitinin en yaygın 5 serogrubuna karşı korunmak ve menenjiti menetmek için 2 tip aşı gereklidir9; Bir tip aşı A, C, W ve Y gruplarını, diğer tip aşı B grubunu kapsamaktadır.2

Referanslar