Menenjit bu kadar kolay bulaşabilir.1 
Meningokok menenjiti tükürük yoluyla bulaşabilir ve tedavi edilmediği durumda sadece 24-48 saat içinde ölümle sonuçlanabilir.2
Image for Representation Purpose Only
Meningokok Menenjiti

Menenjit, beyni ve omuriliği kaplayan sıvı ve zarın enfeksiyonudur.1

Bakteri, virüs, mantar veya diğer hastalıklar gibi menenjite neden olabilecek durumlara örnek gösterilebilir.2-5

Meningokok menenjiti Neisseria meningitidis'in neden olduğu bakteriyel menenjittir ve büyük salgınlara sebep olabilir.2,6

  Meningokok menenjiti 24-48 saat içinde
  ölümle sonuçlanabilir.2,6
  Belirti ve semptomları aşağıdaki şekildedir.2,14

  Ateş

  Ense
  Sertliği

  Şişkin bıngıldak

  Döküntüler

  İlk 24 Saat

  Erken tanı ve uygun tedavi ile bile ilk semptomlar sonrası 24 ila 48 saat içinde vakaların ~%15'i ölümle sonuçlanmaktır.​2,6,16

  0-4
  SAAT
  Ateş
  ​​​​​​​Bulantı/Kusma
  5-8
  SAAT
  Nefes Alma Güçlüğü
  9-12
  SAAT
  Genel Ağrılar
  13-16
  SAAT
  Ense sertliği, Işığa karşı Hassasiyet
  16+
  SAAT
  Susuzluk, Kafa Karışıklığı, Deliryum, Nöbetler ve Bilinç Kaybı
  Önlem

  Meningokokal menenjit öngörülemez olmasına rağmen, ne mutlu ki, aşı yoluyla çocuklarınızı ve ailenizi buna karşı korumaya yardımcı olabilirsiniz.2 

  Meningokokal menenjitin en yaygın 5 serogrubuna9 karşı korunmaya yardımcı olmak için en az 2 tip aşı gereklidir.2

  Referanslar